top of page

Miessávre - det osynliga ljudet

2017

Konsthall C

Video, installation.

Miessávrre – det osynliga ljudet (Miessávrre – det osynliga ljudet) är en videoinstallation som accentuerar bristen på spår som lämnats av de allra senaste koloniala processerna och den saknade visionen om försvunna landområden och samhällen. Ljudet av elproduktionen vid Messaure kraftstation tillsammans med undervattensfilmerna av det som inte längre finns att se eller hitta uttrycker kopplingarna mellan kapitalism och territorium.

Från utställningen på Konsthall C
bottom of page